Tak „Kungfu“, „Gongfu“ alebo „Wushu“?

02/05/2018

Od doby, keď som začal cvičiť čínske bojové umenia, som bol konfrontovaný so zdanlivo nepodstatnou otázkou z oblasti terminológie a názvov v čínskych bojových umeniach. Na internete, v knihách a videách sa objavujú rôzne termíny, ktoré označujú čínske bojové metódy.

Wushu a kult

02/05/2018

 V tomto príspevku by som sa rád pokúsil napísať niečo k téme kultov v čínskych bojových umeniach.

Tradičné štýly v kontexte súťažného wushu

02/05/2018

V tomto článku mám za cieľ pokúsiť sa priblížiť cvičenie tradičných štýlov v rámci súťaží vo wushu a ponúknuť svoj náhľad k tomuto problému. Prečo vôbec cvičenie tradičných štýlov na súťaži označovať za „problém“? Osobne si myslím, že chybou mnohých cvičencov a laických organizátorov súťaží je mylné vnímanie toho, čo považovať za tradičný a čo za súťažný spôsob cvičenia. Vo všeobecnosti možno povedať, že cvičenci, ktorí cvičia „tradičné wushu“, vnímajú súťaže často negatívne. Je to pre nich akýsi antagonista k tradičnému spôsobu cvičenia.

Taiji quan tak, ako ho (ne)poznáme – Zjednodušené Taiji quan

02/05/2018

V druhej polovici 20. storočia sa Taiji quan stalo populárnou metódou na utužovanie zdravia, dalo by sa povedať, že Taiji quan sa stalou formou „čínskeho fitnes“. Číňania však majú v porovnaní s nami jednoznačne iný prístup k cvičeniu. Ak by som mal charakterizovať základný rozdiel, nazval by som to tak, že majú silnejšiu sebadisciplínu. U nás ľudia hľadajú skôr instantné metódy cvičenia, rýchle spôsoby na dosiahnutie výsledkov, všetko by sme chceli mať hneď a zaraz.

Taiji quan tak, ako ho (ne)poznáme – Tradičné Taiji quan

02/05/2018

Slovo tradičné v našom jazyku označuje niečo pôvodné, zväčša niečo, čo má dlhšie historické tradovanie alebo pôvod a je to kontrast k niečomu „novému, modernému“. V bojových umeniach je tento termín často používaný a cvičenci radi používajú tento termín, aby sa akoby vyčlenili z nejakého súčasného mainstreamového cvičenia. Ja osobne by som za tradičné cvičenie označil cvičenie, ktoré v mojich očiach spĺňa dve podmienky.