O Škole

Našu školu založili v roku 2012 štyria nadšenci wushu – Michal Slamka, Ľubomír France, Júlia Hlavatá a Peter Hlavatý. Jej prvotnou myšlienkou bolo ponúknuť verejnosti kurzy Taiji quan, no s postupom času sa naše cvičenie zameralo výhradne na tradičný štýl Chen Taiji quan a športové wushu pre deti a mládež.

Júlia a Peter cvičia od roku 2007 a absolvovali tréningy v Poľsku (pod vedením trénera Michala Adamovicza), Singapure (pod vedením trénerky Ge Chunyan a trénera Xue Xingfu), Moskve a na ďalších miestach. V súčasnosti žijú v Šanghaji, kde si plnia svoj wushu sen a ich trénerom je šampión Číny Peng Aofeng. Vďaka ich medzinárodnej spolupráci a skúsenostiam sledujeme vývoj súčasného športového wushu a tréningových metód vo svete.

Ľubo cvičí od roku 2006, kedy sa začal venovať športovému wushu a neskôr cvičeniu Taiji quan. Michal cvičí od roku 2000 v Brne, kde ho viedol majster Qin Mingtang. Neskôr sa venoval aj športovému wushu a ďalším štýlom Taiji quan. Od roku 2012 sa obaja tréneri zameriavajú hlavne na tradičný štýl Chen pod vedením majstra Chen Binga, ktorý je reprezentantom 20. generácie tradičného Taiji quan štýlu Chen. Obaja tréneri navštevujú aj medzinárodné kurzy, tréningy a workshopy, ktoré viedli napríklad čínska majsterka He Xijing či poľský reprezentačný tréner Michal Adamovicz. Okrem kurzov Taiji quan sa venujú športovému wushu pre deti a aktivitám Slovenskej asociácie čínskeho wushu. Naši žiaci a tréneri sa zúčastnili niekoľkých významných súťaží, medzi ktoré patria napríklad Majstrovstvá sveta vo wushu v Jakarte, kde sme získali 7. a 24. miesto, či Majstrovstvá sveta v Taiji quan vo Varšave, odkiaľ sme priniesli tri bronzové medaily. Viac o našich umiestneniach na súťažiach si môžete pozrieť v sekcii Úspechy.

 

Filozofiou našej školy je myšlienka, že otvorenosť, vzájomné učenie sa a rozširovanie obzorov je najlepšia cesta k zlepšovaniu sa, preto sa snažíme rozvíjať priateľské vzťahy doma i v zahraničí. Mnohé súťaže a sústredenia, ktoré sme absolvovali, nám priniesli množstvo priateľov, ktorí sú nám podporou, inšpiráciou a motiváciou k cvičeniu.

Prostredníctvom Slovenskej asociácie čínskeho wushu, ktorej sme členom, sa chceme podieľať na osvete a rozvoji wushu/Taiji quan na Slovensku, zúčastňovať sa súťaží doma i v zahraničí a v neposlednom rade sa snažiť o zdokonaľovanie našich schopností.