Nábor wushu pre deti a mládež

Nábor pre deti a mládež (vo veku od 5 do 12 rokov) v športovom wushu bude prebiehať počas
mesiaca september (náborové tréningy sa uskutočnia 18. a 25. septembra v telocvični Gymnázia
J. Papánka na Vazovovej 6 v Bratislave). V prípade záujmu nás prosím kontaktujte mailom alebo
telefonicky.
Nábor do skupiny Taiji quan bude prebiehat počas celého mesiaca september a október.
Cvičenie prebieha v menšej skupine. Tréningy sú v telocvični Gymnázia J. Papánka na
Vazovovej 6 v Bratislave. V prípade záujmu nás prosím kontaktujte mailom alebo telefonicky.