Nábor nových žiakov od 11.9.2017

15/06/2017

Od 2.10.2017 prijímame nových žiakov na wushu pre deti od 5 do 12 rokov. Tréningy prebiehajú od 16:30 do 17:30 v telocvični na Vazovovej 6. V našej škole sa venujeme cvičeniu moderného wushu. Moderné wushu vychádza z prvkov tradičného wushu, no je viac zamerané na exhibíciu. Cvičia sa v ňom najmä zostavy a to buď pästné alebo so zbraňou. Žiaci sa učia kopy, základné techniky, postoje. Tréning obsahuje i kondičné cvičenia, strečing a posilňovanie.